اخبار

1395/10/15
از خراسان رضوی، استانی که بیشترین تخریب منابع آب زیرزمینی را دارد خبر می رسد

1395/10/15
سخنان  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران:

1395/09/21
مهندس ميداني در افتتاحيه كنفرانس بين المللي " آب و محيط زيست ، آموزش و ظرفيت سازي"- دانشگاه تهران،١٣ آذر

1395/09/21
 دکتر عراقچی در کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید، در دانشگاه تهران

1395/07/06
هشتاد و چهارمین  جلسه کمیته حفاظت منابع آب معاونت آب و آبفا 

پیام هفته

كمتر از 3% آب زمين قابل شرب است!
از اين مقدار  66% آب زيرزميني است!
34% مابقي مربوط به يخچالهاي طبيعي، درياچه­ها و نهرهاست

.

آدرس: انتهاي اتوبان نيايش- نرسيده به خيابان وليعصر- وزارت نيرو- طبقه ششم - بال شرقي- دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب و آبفا
تلفن:   81606365

                                  خدايا چنان كن سرانجام كار                       تو خشنود باشي و ما رستگار

گروه نظام هاي بهره برداري و حفاظت منابع آب هاي سطحي

گروه نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت منابع آب زيرزميني

گروه نظام‌های پایش کیفی منابع آب

گروه راهبری و نظارت بر بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبفا و برق‌آبی