اخبار

1398/07/01
جلسه هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و ذیمدخل در موضوع آبزی‌پروری در دریاچه سدها برگزار شد.

1398/06/31
امکان استفاده از بستر فعال رودخانه‌ها برای انجام فعالیت‌های گردشگری، تسهیل شد.

1395/12/14
 با مرور بند 8 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغ شده در تیرماه 1389) مشاهده می شود که این بند بصورت ویژه به موضوع مهم مدیریت تقاضا و مصرف در بخش آب اختصاص یافته است. آخرین محور ذکر شده در این بند، تعادل بخشی در آب های زیرزمینی است.


1395/12/14
در جلسه توجیهی نحوه شارژ کنتورهای هوشمند در بشرویه خراسان جنوبی مطرح شد: 


1395/12/14
آموزش و فرهنگ سازی" شالوده طرح احیا و تعادل بخشی است.


1395/11/04
مهندس حاج رسولیها در اجلاس سالانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

1395/11/04
مهندس حاج رسولیها: مقرر شده تا سیاست‌های ابلاغی نظام در بخش آب مورد بازنگری قرار بگیرد.


پیام هفته

كمتر از 3% آب زمين قابل شرب است!
از اين مقدار  66% آب زيرزميني است!
34% مابقي مربوط به يخچالهاي طبيعي، درياچه­ها و نهرهاست

.

                                  خدايا چنان كن سرانجام كار                       تو خشنود باشي و ما رستگار

آدرس: انتهاي اتوبان نيايش- نرسيده به خيابان وليعصر- وزارت نيرو- طبقه ششم - بال شرقي- دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب و آبفا
تلفن:   81606365

گروه نظام هاي بهره برداري و حفاظت منابع آب هاي سطحي

گروه نظام‌های پایش کیفی منابع آب

گروه نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت منابع آب زيرزميني

گروه راهبری و نظارت بر بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبفا و برق‌آبی