هفت چالش مهم در بخش آب کشور
1395/11/04
مهندس حاج رسولیها: مقرر شده تا سیاست‌های ابلاغی نظام در بخش آب مورد بازنگری قرار بگیرد.
هفت چالش مهم در بخش آب کشور داریم:
1) ساختار حوزه آب کشور (استانی شدن شرکت های آب منطقه ای از سال 84)
2) آب های زیرزمینی
3) تعدد طرح‌ها و بازنگری در آن‌ها
4) آب شرب در شهر‌ها و روستا‌ها
5) تکنولوژی‌های نوین و کاربردی
6) اقتصاد و بهره وری آب
7)دیپلماسی آب