هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بررسی اثرات آبزی‌پروری در مخازن سدها بر روی کیفیت آب
1398/07/01
با هدف استفاده حداکثری از پتانسیل سدهای مخزنی و بررسی امکان انجام آبزی‌پروری در مخازن سدها، جلسه‌ای با حضور نمایندگان حوزه ستادی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب، سازمان شیلات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت بهداشت و درمان و اساتید دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه مبانی و چالش‌های آبزی‌پروری در مخازن سدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین زمینه مقرر شد کارگروهی فنی و تخصصی با حضور اعضای حاضر در جلسه و مشاورین خبره، جزئیات را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند تا از پیامدها و عوارض ناخواسته تأثیرگذار بر روی کیفیت آب مخازن سدها جلوگیری شود.